Wednesday, 22 Nov 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศแห่งวงการวิศวกรรม และวงการดนตรีประเทศไทยในงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ณ โรงแรม siam&siam

- ภาพบรรยากาศแห่งวงการวิศวกรรม และวงการดนตรีประเทศไทยในงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ณ โรงแรม siam&siam

Monday, 23 June 2014 00:00
User Rating: / 0
PoorBest 

 ภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศ ไทย...เมื่อวงการวิศกรรมกับวงการดนตรี มาเจอกัน ในงานเสวนา "วิศวกรรมดนตรี กับการปฎิรูปดิจิตอลทีวีและธุรกิจอุตสาหกรรม" ณ โรงแรม siam&siam #วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

  -- สจล.ผุด 'วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม' หวังปั้นเลือดใหม่ เจาะตลาดโลก http://www.thairath.co.th/content/430480