อาทิตย์, 19 ส.ค. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือ กับ อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์

- หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือ กับ อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม กับ อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์