พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โดยเข้าพบหารือกับ ดร. ดนู ฮันตระกูล และ คุณโสฬส ปุณกะบุตร

- หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โดยเข้าพบหารือกับ ดร. ดนู ฮันตระกูล และ คุณโสฬส ปุณกะบุตร

วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม กับ  ดร. ดนู ฮันตระกูล และ คุณโสฬส ปุณกะบุตร  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557