พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม) โดยการพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT

 

ประกาศ  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม)
โดยการพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -30 มิถุนายน 2557


สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th


>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>ดาวน์โหลดหลักสูตร<<