พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือกับ คุณ ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร

- หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือกับ คุณ ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร

วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 00:00 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือกับ คุณ ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ขึ้นในประเทศไทย