พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - หารือเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

- หารือเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 00:00 น.
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือกับ คุณ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ คุณ โสฬส ปุณกะบุตร นักดนตรีและโปรดิวเซอร์มือหนึ่ งของประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน