พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - แถลงข่าวความร่วมมือวิศวกรรมดนตรีฯ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และสถาบันเอสเออี

- แถลงข่าวความร่วมมือวิศวกรรมดนตรีฯ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และสถาบันเอสเออี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 11:01 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือกับ สถาบันเอสเออี แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม