พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - วิศวลาดกระบัง จับมือกับ KPN พัฒนาอุตสาหกรรมทางดนตรีของไทย

- วิศวลาดกระบัง จับมือกับ KPN พัฒนาอุตสาหกรรมทางดนตรีของไทย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 14:48 น.
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

mou-music-engineer-kpn-3

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ KPN พัฒนาอุตสาหกรรมทางดนตรีของไทย
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหารบริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด (KPN) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจทางดนตรีของประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ผอ.ฝ่ายวิชาการ KPN ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.