พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - แถลงข่าวความร่วมมือวิศวกรรมดนตรีฯ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สยามดนตรียามาฮ่า

- แถลงข่าวความร่วมมือวิศวกรรมดนตรีฯ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สยามดนตรียามาฮ่า

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 11:01 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ Mr.Shuji Narimatsu, Vice President of Siam Music Yamaha Co., Ltd., เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม โดยมีผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน  ดร.สุวรรณา วังโสภณ (ผจก.ทั่วไปอาวุโส สถาบันดนตรี ยามาฮ่า) เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึก A