อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร Professor Dr.Toru Kamekawa และ Associate Professor Dr.Marui Atsushi จาก Department of Musical Creativity and the Environment, Faculty of Music, Tokyo University of the Arts, Geidai (สถาบันดนตรีอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่น)พร้อมทั้งนักศึกษาป.ตรี ป.โท และป.เอก

Professor Dr.Toru Kamekawa และ Associate Professor Dr.Marui Atsushi จาก Department of Musical Creativity and the Environment, Faculty of Music, Tokyo University of the Arts, Geidai (สถาบันดนตรีอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่น)พร้อมทั้งนักศึกษาป.ตรี ป.โท และป.เอก

วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 14:52 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

Professor Dr.Toru Kamekawa และ Associate Professor Dr.Marui Atsushi จาก Department of Musical Creativity and the Environment, Faculty of Music, Tokyo University of the Arts, Geidai (สถาบันดนตรีอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่น)พร้อมทั้งนักศึกษาป.ตรี ป.โท และป.เอกรวม 10 คน เข้าเยี่ยมและรับฟังกิจการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม2560