อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศ Mahajak Studio Workshop

- ภาพบรรยากาศ Mahajak Studio Workshop

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:45 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2558 ได้มีการจัดอบรมการใช้ห้องอัด Mahajak Studio โดยมีอาจารย์จากสถาบัน SAE มาบรรยายและให้ความรู้ รวมถึงพื้นฐานของการอัด, การวางไมโครโฟนในการอัดเสียง