อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมหลักสูตร

- ภาพบรรยากาศคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมหลักสูตร

วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:34 น.
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทางหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าเยี่ยมชมหลักสูตร พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์