อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมหาจักร สตูดิโอ

- ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมหาจักร สตูดิโอ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 15:18 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ทางหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมได้รับเกียรติจากคุณเกษมสิน กาญจนชัยภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัด มาร่วมทำพิธีเปิดมหาจักร สตูดิโอ ประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นสตูดิโอที่ทางบริษัทเป็นผู้สนับสนุนในการวางระบบเสียง, อุปกรณ์ และเครื่องเสียงที่ใช้ในสตูดิโอแห่งนี้