อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูหลักสูตร,ปฐมนิเทศนักศึกษา

- ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูหลักสูตร,ปฐมนิเทศนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 14:54 น.
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ทางหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการดนตรีมาร่วมงานนี้และปฐมนิเทศให้นักศึกษาในหลักสูตร