อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร - ภาพบรรยากาศ Recording Music Workshop by FIT

- ภาพบรรยากาศ Recording Music Workshop by FIT

วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 11:52 น.
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื ่อประสม ได้มีโอกาสเชิญ Mr. Tetsuya Otani จาก Fukuoka Institute of Technology มาบรรยายพร้อมทำ Workshop เบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกเสียง