Wednesday, 22 Nov 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
2 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโควต้าช้างเผือก
3 -เตรียมรับชม Openhouse วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมได้ในรายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย
4 - ภาพบรรยากาศ Mahajak Studio Workshop
5 - ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากการพิจารณาคะแนน GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2558
6 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับตรง GAT-PAT
7 - รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโควต้าช้างเผือก
8 - ภาพบรรยากาศคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมหลักสูตร
9 - ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมหาจักร สตูดิโอ
10 - ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูหลักสูตร,ปฐมนิเทศนักศึกษา
11 - ภาพบรรยากาศ Recording Music Workshop by FIT
12 - ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม Nat Studio และ ศาลาสุทธสิริโสภา ของ อาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์
13 - ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
14 - ภาพบรรยากาศแห่งวงการวิศวกรรม และวงการดนตรีประเทศไทยในงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ณ โรงแรม siam&siam
15 - หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือ กับ อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์
16 - หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โดยเข้าพบหารือกับ ดร. ดนู ฮันตระกูล และ คุณโสฬส ปุณกะบุตร
17 - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม) โดยการพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
18 - หารือความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เรื่องให้นักศึกษาดูงานและฝึกงานที่ญี่ปุ่น
19 - หารือเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
20 - หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือกับ คุณ ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร