พฤหัสบดี, 20 ก.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 Professor Dr.Toru Kamekawa และ Associate Professor Dr.Marui Atsushi จาก Department of Musical Creativity and the Environment, Faculty of Music, Tokyo University of the Arts, Geidai (สถาบันดนตรีอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่น)พร้อมทั้งนักศึกษาป.ตรี ป.โท และป.เอก
2 - ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศีกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) แบบ Portfolio รอบที่ 1/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
3 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
4 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโควต้าช้างเผือก
5 -เตรียมรับชม Openhouse วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมได้ในรายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย
6 - ภาพบรรยากาศ Mahajak Studio Workshop
7 - ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากการพิจารณาคะแนน GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2558
8 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับตรง GAT-PAT
9 - รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโควต้าช้างเผือก
10 - ภาพบรรยากาศคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมหลักสูตร
11 - ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมหาจักร สตูดิโอ
12 - ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูหลักสูตร,ปฐมนิเทศนักศึกษา
13 - ภาพบรรยากาศ Recording Music Workshop by FIT
14 - ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม Nat Studio และ ศาลาสุทธสิริโสภา ของ อาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์
15 - ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
16 - ภาพบรรยากาศแห่งวงการวิศวกรรม และวงการดนตรีประเทศไทยในงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ณ โรงแรม siam&siam
17 - หารือเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เข้าพบหารือ กับ อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์
18 - หารือเรื่องการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โดยเข้าพบหารือกับ ดร. ดนู ฮันตระกูล และ คุณโสฬส ปุณกะบุตร
19 - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม) โดยการพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
20 - หารือความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เรื่องให้นักศึกษาดูงานและฝึกงานที่ญี่ปุ่น