อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร


อาจารย์ ชัยบรรฑิต   พืชผลทรัพย์

สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ศิลปินและผู้ประพันธ์เพลง วงพราว)

-อาจารย์ประจำ คณะดุริยางศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-กรรมการบริษัท แซทเทิ่ลไลท์ โปรเอวี จำกัด(ออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานระบบอะคูสติกและวิศวกรรมบันทึกเสียง)

-กรรมการบริหารบริษัทแลมด้าอาร์คิเทค(ประพันธ์เพลงและดนตรี)