อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ดาวน์โหลดเพลงร่วมใจวิศวฯ

ดาวน์โหลดเพลงเพลงร่วมใจวิศวฯ

 

 เครดิต เพลงร่วมใจวิศวฯ

คำร้อง / ทำนอง : ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน

เรียบเรียง : ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

Record

Voice : นายธีระพงษ์ อุดนัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Chorus : น.ส.ชญานิศ ตันธีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

              น.ส.ธนาภา เกตุรัตนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

Piano : ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Guitar Rhythm / Solo : นายรุ่งพงษ์ พวงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการวัดคุม

Guitar Acoustic / Bass / Drums : นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

Mix / Master : ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

 

    >>ฟังเพลงร่วมใจวิศวฯ<<

>>ดาวน์โหลดเพลงร่วมใจวิศวฯ<<