พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับหลักสูตร ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

- หารือความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เรื่องให้นักศึกษาดูงานและฝึกงานที่ญี่ปุ่น

วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 00:00 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน เป็นประธานจัดการหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม มีโอกาสได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น เมือง ฮามามัตสึ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 11:55 น.