อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับหลักสูตร ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก


      -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือกับ สถาบันเอสเออี แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม

 

 

 

  

     - วิศวลาดกระบัง จับมือกับ KPN พัฒนาอุตสาหกรรมทางดนตรีของไทย

 

 

 

 

   - แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม

   - วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บจก.สยามดนตรียามาฮ่า จัดเสวนาพิเศษ

                                                               “วิศวกรรมดนตรี ก้าวที่ท้าทายของไทยสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมบันเทิงในอาเซียน”

                                                            - หารือความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เรื่องให้นักศึกษาดูงานและฝึกงานที่ญี่ปุ่น